Funkcjonalności

Czas pracy
Administrator ma dostęp do tabeli przedstawiającej rejestr czasu pracy wszystkich pracowników.
Na pojedynczy wpis składają się następujące rekordy:
 • ID
 • imię użytkownika
 • nazwisko użytkownika
 • nazwa zadania
 • start zadania (data i godzina startu z dokładnością do 1 sekundy)
 • koniec zadania (data i godzina zakończenia z dokładnością do 1 sekundy)


Z tego miejsca administrator może również usuwać wpisy oraz edytować czas rozpoczęcia i zakończenia zadania.

Podstawowym przeznaczeniem tej zakładki jest wprowadzanie korekt czasu pracy dla poszczególnych użytkowników (np. w przypadku zalogowania się na niepoprawne zadanie), bez potrzeby dokonywania ręcznych zmian w bazie danych.
Funkcjonalność sortowania wpisów według trwających zadań, daje administratorowi błyskawiczny przegląd prac wykonywanych w firmie i możliwość podjęcia szybkich decyzji, co do podziału obowiązków, zmian priorytetów lub, w razie potrzeby, wydania innych poleceń pracownikom.


Karta pracy
W zakładce tej, pracownik ma możliwość ewidencji swojego czasu pracy (nie ma możliwości podglądu pracy innego pracownika).
Ewidencja podzielona jest na dni, a przy każdym z nich pokazywana jest suma przepracowanych godzin. Po kliknięciu tytuł dnia rozwijane są informacje na temat wykonywanych w tym dniu zadań z informacjami: o czasie spędzonym nad zadaniem, datą jego rozpoczęcia i zakończenia.

Domyślnie wyświetlany jest widok przedstawiający przepracowane dni w bieżącym miesiącu z możliwością rozwijania poszczególnych oraz zmiany zakresu dat. Istnieje jednak możliwość ustawienia zakresu dat w dowolnym zakresie.

Administrator ma ponadto możliwość podglądu czasu pracy i zadań wszystkich użytkowników.
Ewidencja może być filtrowana wg nazwy użytkownika oraz za pomocą zakresu dat.

Zarządzanie urlopami, dniami wolnymi i nadgodzinami 
Dostęp do zakładki możliwy jest tylko dla administratora.
Z tego miejsca ma on możliwość zdefiniowania dni wolnych lub wyznaczenia dni do „odpracowania”.
Możliwe jest definiowanie terminów:
pojedynczo (poszczególnym pracownikom indywidualnie),
wspólnie (dla wszystkich pracowników);

Funkcjonalność odgrywa dużą rolę przy ewidencji czasu pracy – w przypadku nienormowanego czasu pracy jest to bardzo ważne – efektywność systemu, który posiada takie możliwości, jest o wiele wyższa.
Opcja jest również przydatna, jeżeli np. zbliża się „długi weekend” i pracownicy chętni są przyjść do pracy w sobotę w ramach pracującego dnia wypadającego w środku „długiego weekendu” lub w przypadku, gdy dana osoba ma zaległości z miesiąca poprzedniego. Dodatkowo, pozwala to również uwzględnić święta i dni ustawowo wolne od pracy niezależnie od kraju, w którym prowadzona jest działalność.

Administrator może zarządzać projektami, tj. przeglądać i dodawać projekty, ich kroki milowe, zadania i podzadania (pracownik widzi tylko swoje zadania i projekty, do których został przypisany).

Każde zadanie w projekcie jest przypisane do kroku milowego i posiada określony terminem czas wykonania oraz szacowany czas przeznaczony na realizację w godzinach (administrator szacuje termin wykonania każdego projektu, kroku milowego i zadania). System w czytelny

sposób prezentuje:

 • aktualne zadania i ich postęp (zadania trwające)
 • spóźnione zadania (zadania trwające, będące po terminie)
 • zakończone zadania (zakończenie zadania jest zgłaszane w systemie przez pracownika)
 • wykresy Gantta (generowane na podstawie danych projektowych oraz postępu zadań ustawianego w systemie)

Przy każdym zadaniu: administrator oraz pracownik może dodawać komentarze, pokazywany jest przewidywany termin oraz czas, jaki został nad nim spędzony (pracownik włącza / wyłącza zadanie w momencie rozpoczęcia / zakończenia nad nim pracy). Czas spędzony nad zadaniem jest liczony niezależnie od czasu zalogowania użytkownika w systemie.

System ewidencji błędów „BugTrack” wchodzący w skład systemu BiznesGrid jest niezmiernie pomocny w procesach rozbudowywania oprogramowania.  System, który stworzyliśmy, został zaprojektowany pod kątem ewidencji błędów w projektach wdrożeń serwisów internetowych, może być jednak z powodzeniem wykorzystywany przy wdrażaniu innych typów projektów.

Moduł ewidencji błędów umożliwia proste i czytelne zgłaszanie błędów, nadzór nad nimi oraz zarządzanie informacjami z nimi związanymi (status, typ błędu, widoczność komentarzy, dopisywanie do błędów nadrzędnych i duplikowanych).

Poprzez powiadomienia wysyłane na adres e-mail oraz możliwość pozwiązywania błędów z zadaniami, możliwa jest szybka ich obsługa i wspomaganie oraz optymalizacja zasobów potrzebnych do ich naprawy.

 

System posiada rozbudowaną bazę danych, która zapisuje informacje o napotkanym problemie. Może zawierać informacje takie jak:

 • nazwa problemu (tytuł)
 • opis
 • priorytet
 • kategoria – do wyboru: błąd programistyczny, błąd graficzny, niezgodność z dokumentacją, dodatek, inne
 • system operacyjny
 • przeglądarka internetowa
 • adres URL
 • załączniki

 

Każdy błąd przypisywany jest do osoby, przez którą został dodany, oraz projektu. Błędy zgłoszone w systemie posiadają unikalny Identyfikator oraz link URL, umożliwiające szybkie odwoływanie się do konkretnego zgłoszenia w korespondencji prowadzonej poza systemem (np. mail, telefon).

Pracownicy mogą dodawać błędy do projektów, w których są dopisani, a także zajmować się ich poprawianiem.

Błędy mogą być oznaczane jako duplikaty, błędy nadrzędne, a także przypisywane do zadań.
Dzięki zaawansowanemu systemowi komentarzy, możliwe jest prowadzenie korespondencji wewnętrznie, np. na linii Administrator Projektu (Project Manager) – Pracownik (Programista), a także bezpośrednio z Klientem.

 

Uproszczony opis działania zasady modułu:

 • błędy mogą być dopisywane przez administratorów (do wszystkich projektów) oraz użytkowników (do projektów, do których są dopisani)
 • klient widzi tylko błędy dodane przez siebie
 • komentarze wystawione przez klienta są moderowane przez administratora, zanim trafią do pracownika – ten sam mechanizm działa w drugą stronę
 • podczas dodawania komentarza:
 • po dodaniu komentarza, osoby uprawnione do jego odczytania otrzymują powiadomienie na swój adres e-mail zarejestrowany w systemie
  • klient może oznaczać błędy statusami: do ponownej poprawy, zaakceptowany
  • pracownik może oznaczać błędy statusem: przekaż do testów, oczekujący
  • administrator może oznaczać błędy wszystkimi statusami: do ponownej poprawy, zaakceptowany, przekaż do testów, oczekujący


System pozwala zaoszczędzić dużo czasu na poziomie samej ewidencji błędów - dzięki możliwości zarządzania priorytetami i kategoriami, co umożliwia ich kierowanie do odpowiednich działów i pracowników. Daje możliwość prowadzenie korespondencji z klientem i współpracownikami z jednego miejsca, z możliwością „niepokazywania” poszczególnym stronom informacji poufnych bądź nieistotnych. Zlicza czas pracy poświęcony przez pracownika na poprawienie danego błędu.

Moduł ten umożliwia dodawanie ogłoszeń systemowych dla użytkowników i Klientów.
Dostęp do modułu przewidziany został tylko dla administratora systemu.

Ogłoszenia dzielone są na wewnętrzne oraz dla wszystkich użytkowników.

Ogłoszenia wewnętrzne to takie, które widoczne są tylko dla użytkowników wchodzących w skład firmy.

Ogłoszenia dla wszystkich widoczne są dla wszystkich użytkowników po zalogowaniu i przejściu do pulpitu systemu.

Administrator ma możliwość zdefiniowania zakresu dat wyświetlania ogłoszenia (również ustawienia daty w przyszłości). Użytkownicy natomiast - wyłączania powiadomienia o danym ogłoszeniu z poziomu swojego pulpitu.

Moduł ten umożliwia dodawanie stron statycznych, takich jak np. Pomoc, Regulamin, Aktualności.


Dostęp do modułu przewidziany został tylko dla administratora systemu.Administrator definiuje m. in.:

 • pozycje wyświetlania stron statycznych (stopka i menu główne / tylko stopka / tylko menu główne)
 • widoczność (dla wszystkich, tylko dla zalogowanych, tylko dla niezalogowanych)
z