FAQ

Frequently asked questions

Cel systemu

System służy do rejestrowania wymaganych zmian. W związku z tym, że do ewidencji błędów i wymaganych zmian nie należy stosować po-bazgranych karteczek, emalii czy też jednego wielkiego dokumentu w jakimś edytorze, list ToDo w programie PIM ani tym bardziej wyśmienitej pamięci. Nasze doświadczenie, pokazało, że w/w mają wiele różnych niedostatków. Wytypowaliśmy listę cech która jest wymagana z punktu widzenia obsługi błędów:

  • gwarantować, że żadna informacja nie zginie

  • być dostępna dla całego zespołu a nie tylko dla jednego programisty - i nie ginąć gdy ten wyjedzie na urlop lub zmieni pracę;

  • pozwalać na oznaczanie rzeczy poprawionych w sposób inny niż ich skasowanie;

  • umożliwiać natychmiastowe odnalezienie listy błędów które ma usunąć konkretny programista oraz listy błędów w konkretnym produkcie.

z