FAQ

Frequently asked questions

Cykl obsługi błędu

Typowy cykl obsługi błędu wygląda następująco:

  • osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wprowadza informację o błędzie
  • osoba odpowiedzialna za projekt akceptuje poprawkę przekazując ją tym samym do odpowiedzialnych programistów
  • toczą się prace związane z obsługą błędu, w trakcie których mogą być do niego dołączane kolejne informacje, może on być przepisywany kolejnym odpowiedzialnym itp
  • ostatecznie odpowiedzialny kończy pracę nad błędem na jeden z kilku sposobów - oznaczając że błąd został poprawiony, stwierdzając, że poprawiony z jakichś przyczyn nie będzie albo uznając, że zgłoszenie błędu było niepoprawne (np. duplikat lub brak potwierdzenia występowania błędu lub poprawienie go przy okazji innego zgłoszenia)
  • jeśli błąd usunięto, autor otrzymuje o tym powiadomienie
  • po ostatecznym rozwiązaniu problemu (np. po opublikowaniu albo instalacji u klienta wersji pozbawionej błędu) błąd jest zamykany.
z